სადაზღვევო კომპანიები

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მომსახურების ოფისი (საყოველთაო დაზღვევა)- მისამართი: თბილისი, ი. ჯავახიშვილის ქ. 51 /თბილისი,  ვაჟა–ფშაველას გამზ. 70ა. ცხელი ხაზი:   15 05

ვრცლად »

ჯანმრთელობის დაზღვევა

ჯანმრთელობის დაზღვევა მოიცავს   ჯანმრთელობისა და უბედური შემთხვევისგან დაზღვევის პროგრამებს . პროგრამები შემუშავებულია კლიენტების სპეციფიკური მოთხოვნების გათვალისწინებით.  

ვრცლად »

ავტოტრანსპორტის დაზღვევა

ავტო დაზღვევა  მფლობელს ეხმარება ავტომობილის დაზიანება/განადგურება/ქურდობის, ასევე მძღოლისა და მგზავრის დაზარალებასთან დაკავშირებული ფინანსურ დანახარჯების თავიდან აცილებაში.  

 

ვრცლად »

სამოგზაურო დაზღვევა

   

 სამოგზაურო დაზღვევა ითვალისწინებს პოლისით სარგებლობას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში სადაზღვევო არეალში. სამოგზაურო პოლისი ფარავს გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯებს საზღვარგარეთ ყოფნისას, 

ვრცლად »

ქონების დაზღვევა

   

ქონების დაზღვევის  საშუალებით მფლობელს  შეუძლია თავი დაიცვას გაუთვალისწინებელი  მოვლენებისგან, რომლებიც გამოწვეულია უძრავი ქონების ან მისი შიგთავსის დაზიანებით ან მესამე პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებების შედეგად მისი განადგურებით.

ვრცლად »