საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა

საყოველთაო დაზღვევის მიზანია, ჯანმრთელობის დაზღვევის არმქონე საქართველოს მოსახლეობისათვის შექმნას ფინანსური უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობისათვის. 

ვრცლად »

სოციალური მომსახურების სააგენტო

   

სოციალური მომსახურების სააგენტო

ვრცლად »