საქართველოს ფოსტა

საქართველოს ფოსტა

 ქოლ ცენტრი   +(995 32) 224 09 09

მომსახურება: გზავნილების და წერილების  მიღება და გაგზავნა საქართველოს და მსოფლიოს მასშტაბით.