კარდიოლოგიური კლინიკა „გული“

მისამართი:   თბილისი, წინანდალის ქ. 9

ტელ: 294 00 11 (სასწრაფო); 277 07 40, 277 62 62