ღია გული- კარდიოქირურგიული კლინიკა

მისამართი:  თბილისი, ჩაჩავას ქ. 5  

ტელ. :  2 52 95 61;  2 52 05 25