ჯითისი

თბილისი. ვ. ვეკუას ქ. 3 
032 292 19 23, 2 98 45 76