სავაჭრო გალერეა მერანი

თბილისი. რუსთაველის გამზ. 42

032 299 81 68, 293 23 78, 293 46 75