იუსტიციის სახლები (კონტაქტი)

ცხელი ხაზი: 2 405 405

სამუშაო საათები: 09:00 18:00

მისამართი სანაპიროს ქ. 2, საფოსტო ინდექსი: 0106

                                                       ფილიალები:

 

ზუგდიდის იუსტიციის სახლი

მესტიის იუსტიციის სახლი

ახალციხის იუსტიციის სახლი

მარნეულის იუსტიციის სახლი

ყვარლის იუსტიციის სახლი

ბათუმის იუსტიციის სახლი

რუსთავის იუსტიციის სახლი

ქუთაისის იუსტიციის სახლი

თელავის იუსტიციის სახლი

გურჯაანის იუსტიციის სახლი

ოზურგეთის იუსტიციის სახლი

გორის იუსტიციის სახლი

თბილისის იუსტიციის სახლი

ფოთის იუსტიციის სახლი

თიანეთის იუსტიციის სახლი

ბორჯომის იუსტიციის სახლი

ყაზბეგის იუსტიციის სახლი

ლაგოდეხის იუსტიციის სახლი

ონის იუსტიციის სახლი