ადვოკატირების ქვეკლუბის შეხვედრა


20 მარტს, სამშაბათს, თსუ ახალგაზრდულ ცენტრში ჩატარდება ადვოკატირების ქვეკლუბის სამუშაო შეხვედრა. შეხვედრაზე განხილული იქნება ადვოკატირებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხები და დაიგეგმება შესაბამისი კამპანია.