მეორე სამუშაო შეხვედრა ტუტორებთან


27 სექტემბერს, 15:00 საათზე თსუ ახალგაზრდულ ცენტრში გაიმართება მეორე სამუშაო შეხვედრა ტუტორებთან. თემატიკა: 1. ღონისძიებების დაგეგმვა მრავალფეროვნების მართვის კუთხით 2. გუნდური მუშაობის პრინციპები.