,,განცხადების დამატება“ გრაფაში შესვლის შემდეგ ხდება მომხმარებლის რეგისტრაცია . რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ,  ივსება საინფორმაციო ველი. მომხმარებელს შეუძლია განათავსოს მისთვის სასურველი ინფორმაცია უძრავი ქონების ყიდვის, გაყიდვის, ქირავნობის და გირავნობის შესახებ. მეტი თვალსაჩინოებისთვის აუცილებელია დაამატოს ფოტოსურათი, არაუმეტეს  - ისა. გამცხადების განთავსების ხანგრძლივობის ვადაა ერთი თვე.