ქონების დაზღვევის საშუალებით მფლობელს შეუძლია თავი დაიცვას გაუთვალისწინებელი მოვლენებისგან, რომლებიც გამოწვეულია უძრავი ქონების ან მისი შიგთავსის დაზიანებით ან მესამე პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებების შედეგად მისი განადგურებით.

სამოგზაურო დაზღვევა ითვალისწინებს პოლისით სარგებლობას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში სადაზღვევო არეალში.

ჯანმრთელობის დაზღვევა მოიცავს ჯანმრთელობისა და უბედური შემთხვევისგან დაზღვევის პროგრამებს. პროგრამები შემუშავებულია კლიენტების სპეციფიკური მოთხოვნების გათვალისწინებით.

ავტო დაზღვევა მფლობელს ეხმარება ავტომობილის დაზიანება/განადგურება/ქურდობის, ასევე მძღოლისა და მგზავრის დაზარალებასთან დაკავშირებული ფინანსურ დანახარჯების თავიდან აცილებაში.

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მომსახურების ოფისი (საყოველთაო დაზღვევა)- მისამართი : თბილისი, ი. ჯავახიშვილის ქ. 51 /თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ. 70ა . ცხელი ხაზი: 15 05