18 დეკემბერს თსუ ახალგაზრდული ცენტრის წევრებისთვის ჩატარდა ტრენინგი-"კონფლიქტების მართვა და მისი მოგვარების გზები.

 ცენტრის წევრებმა იმუშავეს შემდეგ საკითხებზე :

  • განიხილეს კონფლიქტის გამომწვევი მიზეზები, წყაროები, ტიპები;
  • შეიმუშავეს კონფლიქტების მართვის სტრატეგიები;
  • პრაქტიკული დავალებების მეშვეობით განიხილეს სიტუაციური ამოცანები;

ტრენინგის ორგანიზატორები იყვნენ სტელა ტუფურია და ნუცა რევაზიშვილი.