#დარჩისახლში
ახალი საინფორმაციო პოსტერი ჩვენი ცენტრის აქტიური წევრებისგან!!!
პოსტერის ავტორი: ანა ხარებაშვილი  
თარგმნა სომხურ ენაზე: გოჰარ აღჯოიანი  
თარგმნა აზერბაიჯანულ ენაზე: ჩიჩეკ ნასიბოვა