ქოლ ცენტრი +(995 32) 224 09 09
მომსახურება: გზავნილების და წერილების მიღება და გაგზავნა საქართველოს და მსოფლიოს მასშტაბით.
საქართველოს ფოსტის ვებ-გვერდი