ცხელი ხაზი: 2 405 405
სამუშაო საათები: 09:00 18:00
მისამართი სანაპიროს ქ. 2, საფოსტო ინდექსი: 0106

ფილიალები

ზუგდიდის იუსტიციის სახლი
მესტიის იუსტიციის სახლი
ახალციხის იუსტიციის სახლი
მარნეულის იუსტიციის სახლი
ყვარლის იუსტიციის სახლი
ბათუმის იუსტიციის სახლი
რუსთავის იუსტიციის სახლი
ქუთაისის იუსტიციის სახლი
თელავის იუსტიციის სახლი
გურჯაანის იუსტიციის სახლი
ოზურგეთის იუსტიციის სახლი
გორის იუსტიციის სახლი
თბილისის იუსტიციის სახლი
ფოთის იუსტიციის სახლი
თიანეთის იუსტიციის სახლი
ბორჯომის იუსტიციის სახლი
ყაზბეგის იუსტიციის სახლი
ლაგოდეხის იუსტიციის სახლი
ონის იუსტიციის სახლი