საინფორმაციო მასალები კორონავირუსის შესახებ

  • სტუდენტთა საინფორმაციო ქსელი
  • სტუდენტთა საინფორმაციო ქსელი's Avatar თემის ავტორი
მეტი
10 აპრ 2020 14:48 #7 ავტორი: სტუდენტთა საინფორმაციო ქსელი
სტუდენტთა საინფორმაციო ქსელი–ს პასუხი თემაზე საინფორმაციო მასალები კორონავირუსის შესახებ
Attachments:

იმისათვის რომ შეუერთდეთ ფორუმს საჭიროა შესვლა or რეგისტრაცია

  • სტუდენტთა საინფორმაციო ქსელი
  • სტუდენტთა საინფორმაციო ქსელი's Avatar თემის ავტორი
მეტი
10 აპრ 2020 14:48 #8 ავტორი: სტუდენტთა საინფორმაციო ქსელი
სტუდენტთა საინფორმაციო ქსელი–ს პასუხი თემაზე საინფორმაციო მასალები კორონავირუსის შესახებ
Attachments:

იმისათვის რომ შეუერთდეთ ფორუმს საჭიროა შესვლა or რეგისტრაცია

  • სტუდენტთა საინფორმაციო ქსელი
  • სტუდენტთა საინფორმაციო ქსელი's Avatar თემის ავტორი
მეტი
10 აპრ 2020 14:36 - 10 აპრ 2020 14:40 #9 ავტორი: სტუდენტთა საინფორმაციო ქსელი
საინფორმაციო მასალები კორონავირუსის შესახებ – ავტორი: სტუდენტთა საინფორმაციო ქსელი
საინფორმაციო ვიდეო კორონავირუსის შესახებ აზერბაიჯანულ ენაზე:
საინფორმაციო ვიდეო კორონავირუსის შესახებ სომხურ ენაზე:

ბოლო ცვლილება: 10 აპრ 2020 14:40 სტუდენტთა საინფორმაციო ქსელი-ის მიერ

იმისათვის რომ შეუერთდეთ ფორუმს საჭიროა შესვლა or რეგისტრაცია